loading

Jedinečná kniha o úspěšných lidech

Larysa Halyšyč

ředitelka projektu
Posláním projektu MEZI VÁMI, Ukrajinci jak je neznáte je změna pohledu české společnosti na emigraci z  Ukrajiny jako na proud podřadné pracovní síly, která se, mimochodem, významně podílí na růstu ekonomiky České republiky. Stavební dělníci, zámečníci, elektroinstalatéři, betonáři a uklízečky – všichni tito Ukrajinci opravují, budují a uklízí Českou republiku. Poctivě si odpracovávají svou mzdu, kterou posílají domů.
Avšak pracovní migrace nemá pouze jednu tvář. Ukrajinci významně přispívají také k vývoji nových technologií v ČR, k rozvoji vědy, kultury či sportu. Řeč je o vědcích a lékařích, právnících a malířích, bankéřích a restaurátorech, ale také třeba o programátorech, spisovatelích, architektech, geneticích, sportovcích, novinářích, sólistech opery a baletu a dalších představitelích prestižních profesí. Právě oni jsou
hrdiny tohoto projektu. Nositelé mnoha uměleckých a vědeckých ocenění nejen České republiky. Ti, již jsou nejen známí, ale i respektování a oceňování ve svých profesních kruzích, a které si průměrný Čech sotva spojí s Ukrajinou. Chceme upozornit právě na tyto osobnosti.
Procesy spojené s pracovní migrací jsou někdy bolestivé. A to jak pro státy, které přichází o své občany, tak pro země, které přijímají na svém území cizince. Na druhou stranu, nevyhnutelně vedou ke vzájemnému kulturnímu propojení a obohacování, k výměně znalostí a osobních dovedností. Lidé si oblíbí svůj nový domov, ale nezapomínají na svůj původ.  O tom všem pojednává projekt MEZI VÁMI, Ukrajinci jak je neznáte
 
30Respondentů
70Hodin focení
38Lokací
60200Znaků

PROJEKT BYL USKUTEČNĚN ZA PODPORY VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

Jevhen Perebyjnis

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice

Ukrajinská a česká kultura se vzájemně prolínají a obohacují už celá staletí. Jen málo se kupříkladu ví, že objevitelem tripolské kultury na území Ukrajiny byl archeolog českého původu Vikentij Chvojka, a naopak zásadní archeologický výzkum Pražského hradu je spojen se jménem Ukrajince Ivana Borkovského, který proslul také průzkumem kultury s keramikou pražského typu.
Desítky tisíc Ukrajinců z Ukrajinské lidové republiky okupované bolševickým Ruskem našly nový domov v Československu, které zároveň vytvořilo velkorysé podmínky pro jejich národnostní a kulturní rozvoj. Převážně šlo o představitele inteligence, kteří značně přispěli k tomu, že Československo se stalo jednou z nejrozvinutějších zemí meziválečné Evropy.

Ukrajinská migrace do České republiky na počátku devadesátých let 20. století měla zcela odlišné příčiny: Ukrajina sice získala vysněnou nezávislost, ale nebyla schopna ihned provést zásadní ekonomické reformy a zapojit se do procesu evropské integrace. Buďmě upřímní, důvodem této migrace byla především vidina lepšího života.
Všichni, kteří stáli před těžkým rozhodnutím opustit rodnou zemi a tento krok nakonec také učinili, k tomu měli své důvody a nikdo nemá právo je soudit. Drtivá většina Ukrajinců, kteří tehdy přijížděli do Česka, vykonávala –  jak se běžně říká – nekvalifikované profese. Nemám tento termín rád a nesouhlasím s ním, protože pro jakoukoli práci – má-li být vykonána dobře – je nutným předpokladem kvalifikace. Od mnoha Čechů jsem, naopak, mnohokrát slyšel, že porevoluční Česko bylo postaveno rukama právě Ukrajinců. A tato myšlenka skutečně nemá daleko k pravdě. Věřím, že vklad Ukrajinců do české ekonomiky bude někdy náležitě doceněn – a někdo třeba postaví, byť jen malý, pomník ukrajinskému dělníkovi. Protože tito lidé si zaslouží úctu a vděčnost.
Bohužel, v české společnosti jsou stále ještě zakořeněny často nespravedlivé a leckdy až urážlivé stereotypy o Ukrajincích, zformované na počátku devadesátých let. Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit boření těchto předsudků.
Cílem tohoto projektu je představit Ukrajince, kteří žijí vedle vás, z nevšedního úhlu pohledu. Jsou to lidé umění, vědy, sportu, byznysu, medicíny a mnoha dalších oblastí. Lidé, kteří duchovně, intelektuálně i materiálně obohacují Česko, ale v srdci nosí Ukrajinu. Zbavme se stereotypů!