loading

Українці в Чехії. Мовою чисел

 • Українці становлять найбільшу групу іммігрантів у Чеській Республіці, а саме: 22% всіх іммігрантів та близько 40% іммігрантів, які приїжджають з-поза меж Європейського Союзу.
 • За останні чверть століття кількість громадян України, що перебувають у ЧР, зросла з 10 000 (початок 1990-х років) до 120 431 (кінець березня 2018 року).
 • З 1993 по 2017 рік отримало громадянство ЧР 11 204 українці.
 • 85% громадян України, які проживають в Чеській Республіці, у продуктивному віці – від 15 до 59 років, 10% офіційно зареєстрованих переселенців молодші 15 років.
 • У 2018 році частка жінок серед українських мігрантів становила майже 47%.
 • Більше половини офіційно зареєстрованих українців ЧР живуть у Празі (43%) та Центральній Богемії (15%).
 • Наприкінці червня 2017 року в Чеській Республіці було офіційно працевлаштовано 69 876 українців.
 • Наприкінці червня 2016 року для кваліфікованих працівників з України стартував «Режим особливого поводження» («Режим Україна»), скерований на представників технічних професій у сфері виробництва, послуг та громадського сектору. До середини вересня 2017 року було зареєстровано 10 170 успішних претендентів на працевлаштування в ЧР. У відповідь на зростаючий попит з боку чеських працедавців, щорічну пропускну квоту «Режиму Україна» наприкінці січня 2018 року збільшили з початкових 10 000 претендентів вдвічі.
 • Сьогодні в чеських університетах навчаються 3 082 українські студенти, з яких 2 383 – на денній формі навчання. Шість з десяти українських студентів – жінки.
 • На українців припадає близько 7% всіх іноземних студентів (більше тільки словаків та росіян, які становлять 51% і 14% відповідно). 77% українських студентів відвідують державні вищі навчальні заклади. У Празі – Карлів університет, Чеський сільськогосподарський університет, Вищу економічну школу, «České vysoké učení technické», в Брно – «Vysoké učení technické» та університет ім.Т.Г. Масарика. Серед приватних вишів найпопулярнішою є Вища школа фінансів і права в Празі.
 • Протягом навчання українські студенти, здебільше, економічно активні: 67% з них працювало на момент проведення опитування, а 13% – робило це раніше.

Джерела:

Леонтієва Яна – Копецька Людмила. Міграція українських студентів до Чеської Республіки: перспективи людського капіталу (дослідження). Прага: Асоціація міжнародних відносин, 2018 рік.

Чеська статистична служба (CZSO) і Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки (MŠMT).